Setem Ku (Selamat Hari Raya Aidilfitri 2019)

Setem Ku (Selamat Hari Raya Aidilfitri 2019)
RM 20.00
- +

Setem Ku (Selamat Hari Raya Aidilfitri 2019) consist of:-

  • 1 Stamp Sheet
  • (4 pieces of 35sen stamp & 4 pieces of 65sen)
  • Stamp Sheet Size: A5 (horizontal)

Setem Ku (Selamat Hari Raya Aidilfitri 2019) consist of:-

  • 1 Stamp Sheet
  • (4 pieces of 35sen stamp & 4 pieces of 65sen)
  • Stamp Sheet Size: A5 (horizontal)
Product tags